MAZAK’IN ENDÜSTRİ
4.0’DEKİ ROLÜ NEDİR?
Üretkenliği, kaliteyi artırma ve müşterilere daha fazla bilgi sağlama baskısı…

… makine kullanım oranlarından 5 eksen programların 3D simülasyonlarına kadar, tedarik zincirinden en küçük makine atölyesine kadar yayılıyor.

Bu nedenle Mazak; bağlantı, üretkenlik ve veri analizi Endüstri 4.0 ilkelerini herhangi bir tesiste, fabrikada veya makine atölyesinde bir araya getirme özelliğine sahip bir CNC olan SMOOTH Teknolojisini geliştirdi.

SMOOTH Teknolojisi Endüstri 4.0’ın başlangıç etkeni olarak kullanılabilir. Temelinde ise veri toplanma ve analiz etme yetisi ile fabrika alanı ile yönetimin daha iyi ve daha hızlı karar vermesini sağlayarak getirinin iyileştirilmesini ve üretimin hızlandırılmasını sağlamak yatar.

Son derece önemli bir özelliği ise tamamen ölçeklenebilir olmasıdır. Üretim arttıkça ve yeni makineler ya da otomasyon ekipmanı kullanıldıkça, SMOOTH Teknolojisinin boyutu kuruluşun yeni gereksinimlerini karşılamak üzere hızla artırılabilir.

Endüstri 4.0 fabrikasında, üretim planlamasından işlenecek parçanın sanal simülasyonuna, enerji tüketimine, takım yönetimi ve bakım uygulamalarına kadar üretimin her aşaması bağlıdır, izlenir ve analiz edilir. Burada amaç daha az makine duruş süresi ile daha fazla üretkenlik sağlamak ve daha kaliteli ürünler elde etmektir.